SeaGate ביקור חברת

sea of Tel Aviv
"אתם חשבתם על כל הפרטים הקטנים והגדולים כאחד"
פני:ביקור של הנהלת SEAGATE לא היה יוצא לפועל ללא העבודה המדהימה של כלל הצוות של IC&S. קרא עוד אתם חשבתם על כל הפרטים הקטנים והגדולים כאחד ויצרתם קשר עם כל הנציגים של החברות. עבודת ההכנה המקצועית והניהול היום יומי של הביקור, אפשרו לצוות הניהול להגיע מישיבה לישיבה בזמן ולקום המדויק. אנו מקווים שביקור זה יוביל להמשך עבודה של SEAGATE בישראל. בתודה מקרב לב,
Guided

Read More