סיור בירושלים

globes in Jerusalem
"ברצוני להודות לך שוב על ארגון יוצא מגדר הרגיל"
קורין: מר וייל שלום, ברצוני להודות לך שוב על ארגון יוצא מגדר הרגיל של טיול בירושלים קרא עוד לאחר הביקור הקצר אני מבינה כי עלי לבוא ולבקר שוב על מנת לראות עוד מירושלים ומישראל בכלל. כמובן, על מנת לעשות זאת אצור עמך קשר. תודה לך!
Guided

Read More